A Szóköz podcast fejléce

Egyeztetés – alany 1.

Idegen nyelvet tanulókként általában az egyeztetéssel gyűlik meg leginkább a bajunk, főként, ha nemcsak számbelileg kell ezt elvégeznünk, de nemek szerint is. Nyelvünkben nem is kell egyeztetni – vélik sokan, s valóban, a magyarban a tárgyaknak nincsen neme, mégis van jónéhány egyeztetési szabályunk, melyekre oda kell figyelnünk, nemcsak a nyelvhelyesség, de az érthetőség szempontjából is.

Grétsy László és Kemény Gábor Nyelvművelő Kéziszótára az egyeztetés címszónál ezt írja: a mondatbeli egyeztetésnek több fajtája van. Éspedig (figyelem, bonyolult nyelvtani összefüggések következnek…): számban egyeztetnünk kell az állítmányt az alannyal; alanyi vagy tárgyas ragozás tekintetében az állítmányt a határozott vagy határozatlan tárggyal; számban a visszavonatkoztatott birtokszót az értelem szerinti birtokos jelzővel; s végül van még néhány egyéb egyeztetési szabályunk is. Nos, ezekről beszélek a mai és az elkövetkező néhány rovatban.

Az alany és állítmány egyeztetése esetén az állítmányt többnyire az alany alakjához igazítjuk, de van nyelvünkben úgynevezett értelmi egyeztetés is. Az egyeztetés lehet továbbá számbeli és személybeli.

A számbeli egyeztetés fő szabálya: az állítmánynak olyan számban kell állnia, amilyenben az alany áll. Így: a zsebkendő bepiszkolódott – a zsebkendők bepiszkolódtak; a zsebkendő piszkos – a zsebkendők piszkosak stb.

Ez a szabály azonban nem mindig érvényesül tökéletesen. A fontosabb változatok, részszabályok egy alany esetében a következők:

a) A mind alanyhoz egyes számban is, többes számban is kapcsolódhat az állítmány (mind eljött v. eljöttek). A többi mellett egyes számú az állítmány (a többi hol van?).

b) Az alakilag többes számú, de jelentése szerint egyes számú alanyhoz egyes számú állítmány tartozik: a Fekete gyémántok 1870-ben jelent meg. [Kezdődik a Kolozsvári Magyar Napok.] Egy-két esetben mind a kétféle egyeztetés elképzelhető: Spanyolországot Franciaországtól a Pireneusok választja v. választják el.

c) Ha az egyes számú alanyhoz hozzáértjük társhatározóját is, a mai nyelvben egyes számú az állítmány: az orvos a gyúróval együtt berohant a pályára.

d) A gyűjtőnévi v. mennyiségjelzős egyes számú alanyhoz egyes számú állítmány kapcsolódik: a társaság élénken helyeselt; „Röhög az egész osztály” (Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem; fejezetcím).

e) Az igényes köznyelvben pongyolaság többes számú alany mellett egyes számú melléknévi állítmányt használni: kénytelen leszünk elutasítani a javaslatot; legyenek szíves helyet adni a leszállóknak! Helyesen: kénytelenek leszünk; legyenek szívesek!

f) A gyűjtőnévi és az anyagnévi állítmányt (összetett állítmány névszói részét) többes számú alanyhoz is egyes számban fűzzük hozzá: ők a mi egyetlen társaságunk; a zsidók egykor földművelő nép voltak.

g) Ha a mennyiségjelzős v. gyűjtőnévi egyes számú alanyt nyomatékos többes számú értelmező követi, az állítmányt rendszerint az értelmezővel egyeztetjük: csaknem száz tizenéves fiú és leány, a helyi sportkör tagjai fogadták a magas rangú vendéget. De ha az ilyen hozzátoldást csak nyomatéktalan közbevetésnek tekintjük, akkor ajánlatosabb magával az alannyal egyeztetni az állítmányt: csaknem száz tizenéves fiú és leány – a helyi sportkör tagjai – fogadta a magas rangú vendéget.

Grétsy–Kemény: Nyelvművelő kéziszótár. Bp., Tinta, [2005.], 30. old.

Az eredeti adás 2018. október 10-én hangzott el a Kolozsvári Rádióban.

Neked mi a véleményed?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .