Adatkezelési tájékoztató és Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2023. március 1-től visszavonásig.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban Tájékoztató) és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) dokumentum kiterjed a dr. Széman E. Rózsa (a továbbiakban: Szolgáltató) által a https://beszedesszoveg.hu/ domainnéven, az aldomainneveken és ezek összes aloldalán közölt tartalomra, valamint az említett oldalakon elérhető vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, illetve a https://beszedesszoveg.hu/ honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit szabályozza. Az említett oldalak látogatója, illetve az ingyenes anyagok letöltője és a szolgáltatások igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) a honlap
látogatásával egyben elfogadja a honlap felhasználási feltételeit.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A szolgáltató adatai

A weboldal címe: https://beszedesszoveg.hu. A weboldal impresszuma ezen a címen érhető el.

Az oldal tulajdonosa: dr. Széman E. Rózsa

Vállalkozás neve: Széman Emese Rózsa ev.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25.
Adószám: 41875609-1-35
Nyilvántartási szám: 58115220
Szakmai érdekképviselet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
E-mail: hello@beszedesszoveg.hu // beszedesszoveg@gmail.com
Telefon: +36 20 802 4255

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Tájékoztató célja az érdeklődők és leendő ügyfelek tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje. A jelen dokumentum fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

A Szolgáltató fentieknek megfelelve alakította ki hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki tájékoztatóját.

Az adatvédelmi irányelvek arról szólnak, milyen gyakorlatot követ a Szolgáltató az oldalon közzétett, a Felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során. Kérjük, olvassa el a dokumentum teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg ezen az oldalon, vagy az ott elhelyezett linken keresztül.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő weboldalán. Ha változás történik, a változtatások felkerülnek a weboldalra. Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze a Tájékoztatót és az ÁSZF-et, különösen mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon, vagy az ott elhelyezett linken keresztül. A Felhasználó automatikusan elfogadja a Adatkezelési tájékoztató és az Általános szerződési feltételek változásait azzal, hogy a változtatás után a honlapot tovább használja.

A Szolgáltató elkötelezett érdeklődői személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja érdeklődői információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a szép, tiszta, érthető beszédet segítő, beszédtechnikai, beszédfejlesztő, valamint a helyesírással kapcsolatos ingyenes anyagokat, illetve térítéses szolgáltatásokat nyújt.

A szolgáltatások célja, hogy hozzásegítsék az érdeklődőket ahhoz, hogy mind beszédükkel, mind szövegükkel valóban azt fejezhessék ki, amit szerettek volna, mindezt magabiztosan, önazonosan és könnyedén.

Adatgyűjtés

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, leendő ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás megrendeléséhez, valamint ingyenes anyag letöltéséhez, illetve a hírlevélre való feliratkozáshoz regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Ezeket az adatokat kizárólag a Felhasználó által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára elektronikus csatornákon (e-mail, SMS) keresztül, illetve esetlegesen postai úton használja fel.

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Szolgáltató által kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (pl. letöltés, hírlevél feliratkozás stb.); 
 2. az adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
 3. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 
 4. az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Hol történik adatgyűjtés az oldalon?

Ingyenesen letölthető tudásanyagok, hírlevélfeliratkozás

A lenti oldalakon keresztül, feliratkoztató űrlapokon

Szolgáltatások megvásárlása

Jelen pillanatban vásárlásra az alábbi oldalakról a Kapcsolat oldalra való navigálással és ottani kapcsolatfelvétellel van lehetőség.

 • https://beszedesszoveg.hu/tudasanyagok/sos-feliratkozas/
 • https://beszedesszoveg.hu/tudasanyagok/nyelvtorolista-feliratkozas/
 • https://beszedesszoveg.hu/tudasanyagok/fellepesre-fel-feliratkozas/
 • https://beszedesszoveg.hu/hirlevel-feliratkozas/
 • más, időszakosan elérhető feliratkozási oldalak a beszédtechnikával, szép beszéddel vagy helyesírással kapcsolatosan
 • https://beszedesszoveg.hu/beszedfejlesztes/egyeni-beszedfejleszto-mentorprogram/
 • https://beszedesszoveg.hu/beszedfejlesztes/csoportos-beszedfejleszto-workshop/
 • https://beszedesszoveg.hu/beszedfejlesztes/tudasfelfrissito-tanacsadas/
 • https://beszedesszoveg.hu/beszedfejlesztes/versenyfelkeszites/

Adattovábbítás, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adatfeldolgozók, közös adatkezelők

Ha az adatkezelést a Szolgáltató nevében más végzi, a Szolgáltató kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

A Szolgáltató ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

Az érintettek jelen Tájékoztató és ÁSZF megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.

A Szolgáltató weboldalának tárhelyét biztosító cég:

COMPUTER PONT INFORMATIKAI KFT.
3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21/B

A Szolgáltató levelezőrendszere:

 • a tárhelyszolgáltató cég által biztosított e-mail, a cPanel felületen keresztül
 • Google Cloud EMEA Limited, Velasco Clanwilliam Place, Dublin 2, Írország 

A Google Analitycs forgalomfigyelő alkalmazás:

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

A Facebook és Instagram oldalak, az ezeken futó hirdetések, valamint a weboldalba ágyazott social plug-inek használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

A Szolgáltató által használt feliratkoztató és hírlevélküldő rendszer:

Listamester, üzemeltetője a Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag a Szolgáltató által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

Adatvédelem

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

A Felhasználó bármelyik levél alján kérheti az adott hírlevélfolyamból vagy az összes listából való törlését. Továbbá a Felhasználó az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a hello@beszedesszoveg.hu vagy beszedesszoveg@gmail.com elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Más webhelyekre mutató linkek

A Szolgáltató honlapján szerepelhetnek linkek vagy más weboldalakra történő utalások. A Felhasználó a honlap látogatásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem ellenőriz más weboldalakat, és nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával és az ott található információkkal kapcsolatban. A Felhasználó saját maga felelős minden kifele mutató linkre kattintásért. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az adatvédelmi irányelveit. A Szolgáltató kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a honlapon található linkeken elérhető más weboldalak okoznak vagy okozhatnak a Felhasználónak.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat a jogszabályokban előírt módon kezelje. Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére úgy érzi, hogy sérült a személyes adatok védelméhez való joga, kérjük azt haladéktalanul jelezze a hello@beszedesszoveg.hu vagy a beszedesszoveg@gmail.com e-mail címek valamelyikén.

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a Szolgáltató nem tudott a kielégítő megoldást nyújtani problémájára, a felhasználó szerint az adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

További rendelkezések

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is (ha van) megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az  információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. A weboldal látogatásával Ön beleegyezik ezek használatába.

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás kényelmi célokat szolgál, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak?

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat?

Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljünk. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hova küldjük a látogató adatait?

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.