A Szóköz podcast fejléce

-tatik, -tetik

Nyelvi babonáink jelentős része a XIX. század második felében keletkezett, és bár, nevéből adódóan, tévhitre alapszik, azóta is makacsul tartja magát. Egyik ilyen a rigmusba is foglalt a -tatik, -tetik a magyarban nem használtatik. De vajon miért?

Tótfalusi István szerint ma már nem tudni, hogy bő 150 évvel ezelőtt valamelyik túlbuzgó nyelvész vagy az iskolai oktatásban nagy tekintéllyel rendelkező tanár fogalmazta-e meg a szentenciát, s azt sem, hogy ténymegállapításként vagy tiltásként-e. Hiszen az élő nyelvből jószerint már akkoriban is kikopott ez a fajta szenvedő szerkezet, legtovább a közhírré tétetik alakban élt, s stíluselemként él ma is, amint a kéretik, engedtessék meg, dicsértessék, szükségeltetik, megaláztatás stb. szavakban. Egyetlen valóban eleven szenvedő igénk van ma még a nyelvünkben, de erről szinte senki sem vesz tudomást, ez a születik.

Holott a magyar szenvedő igeragozás igencsak régi keletű, gondoljunk csak az Ómagyar Máriasiralomra: „keserűen kínzatul, vasszegekkel veretül”. Vesztesége a nyelvnek, hogy lemondott erről az eszközről, mert a szenvedő szerkezetre szükség van, ha nem tudjuk, vagy éppenséggel nem akarjuk a cselekvő alanyt megnevezni. A nyelv talált is a szenvedő ige befejezett alakjára egy helyettesítőt, a vala szerkezetet (népballadai példa: mély kút vala rakva), de ezt később, minden alap nélkül germanizmusnak bélyegezték, s mindez a vélekedés máig is kihat, s így lehetetlenné teszi a szenvedő alak bármilyen formájú használatát.

Mivel azonban a nyelv, vagyis a nyelvhasználók nem tudnak meglenni szenvedő igealak nélkül, maradt néhány ügyetlen kibúvó – melyek esetében azért olykor érezzük, hogy sántít valami. Az általános alany, pl. az ügyet elintézték, nem mindig jó megoldás. Hiszen nem akarom ezt mondani az ügyfeleimnek, mert nem valakik, hanem én intéztem el, de hivalkodni sem akarok, ezért lenne itt a helyes forma: az ügy el van intézve.

Még gyakoribb kibúvó a kerül. Az űrlapok szétosztásra kerültek. A mű holnap este kerül előadásra. Érdekes jelensége a kardos nyelvőrködésnek, hogy ezt a formát újabban ismét igencsak kerülendőnek titulálja és mindenféle eszközzel próbál harcolni ellene. Talán csak egy lépés, és visszatérünk az űrlapok kiosztattak, vagy a mű holnap este adatik elő formákhoz.

Az eredeti adás 2018. június 18-án hangzott el a Kolozsvári Rádióban.

Neked mi a véleményed?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .