Szóköz podcast

Tűz, tüzes

A magyar helyesírásban a szavak legnagyobb részének csak egyetlen, az általános köznyelvi kiejtést tükröző írott formája van, például: asztal, cipó, késő. Néhány szócsoport azonban – a nyelvhasználatbeli váltakozás vagy ingadozás miatt – bizonytalanságokra ad okot. A vonatkozó szabállyal, szabályokkal a Helyesírási szabályzat 19–32. pontja foglalkozik, a mai Szóközben a hosszú í, ú, ű magánhangzót tartalmazó szavak írásáról lesz szó. Bár az igék és a névszók bizonyos csoportjai egyes toldalékok előtt megtartják, más toldalékok előtt megváltoztatják alapformájukat, függetlenül attól, hogy milyen magánhangzóról van szó, a legtöbb gondot az említett hangzók okozzák.

A hosszú í, ú, ű magánhangzót tartalmazó szavak két csoportra oszlanak.

Számos szó a toldalékos alakok többségében megőrzi a tőbeli magánhangzó hosszúságát, és csak néhány származékban váltja rövidre. Például: zsír, zsírt, zsíros, de: zsiradék; húsz, húszat, húszan, húszas, de: huszadik, huszad, huszon-; tíz, tízet, tízen, tízes, de: tizedik, tized, tizen-; ír, írok, írás, írat (ige: valaki valakivel valamit), de: irat (főnév: papír), iroda, irodalom; úszik, ússzon, úszkál, de: uszály, uszoda, uszony; bújik, bújjon, bújócska, bújtat, de: bujkál, bujdosó; hűl, hűlt, hűlve, de: hüledezik; tűr, tűrt, tűrj, de: türelem, türtőztet.

Vannak viszont szabályos í – i, ú – u, ű – ü váltakozást mutató főnevek:

híd, ín, nyíl, víz; kút, lúd, nyúl, rúd, úr, út; fűz, szűz, tűz. Írásukat megkönnyíti a kéz – kezet típusú szavakkal való összehasonlításuk: általában ugyanazon toldalékok előtt vált rövidre az í, ú, ű, mint a kéz magánhangzója. Például hosszú az í, ú, ű az alábbiakban:

            kéz       víz       út         tűz
            kézben vízben útban   tűzben
            kézre    vízre    útra      tűzre
            kézi      vízi      úti        tűzi

de rövid a következő alakokban:

            kezet    vizet    utat      tüzet
           kezek   vizek   utak     tüzek
            kezes   vizes    utas     tüzes
            kezünk vizünk utunk   tüzünk

Csupán a híd, kút, lúd, rúd és az út 3. személyű birtokos személyjeles alakjaiban van eltérés. Ezekhez ugyanis a személyjel -ja, illetőleg -juk alakváltozatban járul, a tő magánhangzója pedig hosszú marad a toldalékos formában: hídja, hídjuk; kútja, kútjuk; lúdja, lúdjuk; rúdja, rúdjuk; útja, útjuk.

Az eredeti adás 2018. április 23-án hangzott el a Kolozsvári Rádióban.

Neked mi a véleményed?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .