A Szóköz podcast fejléce

Egyeztetés – birtokos személyjel 1.

Folytatva múlt heti témánkat, még mindig az egyeztetésről fogok beszélni. Román nyelvi környezetben az egyeztetés kapcsán azonnal a magyarra nem jellemző nembeli egyeztetésre gondolunk, holott egyeztetési szabályunk nekünk is éppen elég van – s hozzá megfelelő számú kivétel. Az állítmány pl. alapesetben mindig az alanyhoz igazodik, de van jónéhány speciális eset, mind a számbeli, mind a személybeli egyeztetések tekintetében, amelyben a főszabály nem, vagy csak részben érvényesül. Ezekről a korábbiakban beszéltem, s bár természetes nyelvérzékünk általában kisegít egyeztetés-témában is, nem árt időről időre újra ismételni őket.

A mai rovatban egy, az alany-állítmány egyeztetésénél nem kevésbé bonyolult szerkezetről lesz szó – bár a Nyelvművelő kéziszótár szerint a birtokos személyjelek személy szerinti egyeztetése csak kisebb nehézséget okoz.

1. Ha a birtokszót ragtalan személyes névmási birtokos jelző előzi meg, a névszó birtokos személyjele pontosan megfelel a névmás nyelvtani személyének: az én házam, a te házad, az ő háza. Ha az egyes szám 3. személyű ő névmás a többes szám 3. személyű ők helyett és értékében áll, akkor a személyjel egyeztetése az értelemhez igazodik, nem pedig az alakhoz: az ő házuk. Ha a magam, magad, maga stb. visszaható névmás a birtokos jelző, a birtokszóhoz mindig az egyes szám 3. személyű birtokosra utaló személyjeleket kell kapcsolni: a magam háza, a magad háza, a maguk háza. Pongyola tehát az olykor előforduló a maguk házuk típusú szerkesztés.

2. A többes szám 3. személyű – személyes névmási v. egyéb ilyen értékű – birtokosra v. egyeztetett (számban hozzá illő), v. nem egyeztetett (egyes szám 3. személyű) személyjellel utalunk.

a) A nem egyeztetett személyjel akkor használatos, ha a többes számú birtokos jelző a birtokszó előtt áll: a lányok ruhája (nem pedig: ruhájuk); több birtok esetén: a lányok ruhái (nem pedig: ruháik).

b) Ha ellenben a birtokos jelző v. egyáltalán nincs kitéve, v. az ő személyes névmás, csakis egyeztetett személyjellel utalhatunk a többes szám 3. személyű birtokosra: itt a kocsijuk; itt vannak a csomagjaik; ez az ő kocsijuk; az ő csomagjaik már megérkeztek. Az igényes, választékos nyelvhasználat ezt kívánja meg akkor is, ha a névszói birtokos jelző csak a birtokszó után következik: a kocsijuk már itt áll a ház előtt a fiúknak; a csomagjaik már megjöttek a lányoknak, de ők maguk még sehol sincsenek. És ez ajánlható akkor is, ha az elöl álló birtokos jelző és a birtokszó közé állítmány v. egyéb mondatrész ékelődik: a szomszéd lakóknak még nem jött meg a gázszámlájuk; a képviselőknek ilyenkor van a legtöbb dolguk. Pongyola így, bár nagyon terjed: a szomszéd lakóknak még nem jött meg a gázszámlája; a képviselőknek ilyenkor van a legtöbb dolga.

Grétsy–Kemény: Nyelvművelő kéziszótár. Bp., Tinta, 2005. 78. old.

Az eredeti adás 2018. október 15-én hangzott el a Kolozsvári Rádióban.

Neked mi a véleményed?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .